Reģistratūras tālr.:
Mobilais tālr.:

Aktualitātes

FMS terapija

07.11.2017


Funkcionālās Magnētiskās Stimulācijas (FMS) terapija

   Latvijā pavisam nesen kļuvusi pieejama jauna terapijas metode – funkcionālā magnētiskā stimulācija, kas sniedz labu efektu dažādu veselības problēmu, tostarp visai izplatītās urīna nesaturēšanas gadījumos. Viena no lielām šīs terapijas priekšrocībām ir muskuļu stimulācijas iespēja bez tieša kontakta ar ādu.
   Šo terapiju izmanto arī sportistiem pēc traumām, pacientiem pēc operācijām brūču dzīšanas paātrināšanai, sāpju mazināšanai, muskuļu un nervu atrofijas mazināšanai un profilaksei, muskuļu spazmu novēršanai, artrītu terapijā, seksuālās veselības uzlabošanai un vēl daudzos citos gadījumos.

Pakalpojums būs pieejams no 20. novembra
Pieteikšanās: 3.stāvs 8.kab

Vairāk informācijas

Vingrošana grūtniecēm

28.08.2017


Ārstnieciskā vingrošana grūtniecēm

Salaspils veselības centra 70.kabinetā (pagrabstāva zāle)

Trešdienās  17:40

Vada sertificēta fizioterapeite Lāsma Igovena, mob. 23 77 31 32

  • Cena par vienu nodarbību 6 €, abonaments 10 nodarbībām 45 €

  • Uz nodarbību līdzi jāņem ārsta atļauja vai nosūtījums uz vingrošanu.

  • Vingrošana notiek ērtā apģērbā un zeķītēs

    Iepriekš piezvanot, būsiet gaidītas pievienoties grupai jebkurā trešdienā.

Par valsts apmaksātiem pakalpojumiem ģimenes ārsta praksē nevar prasīt papildu samaksu

20.07.2017


Atsaucoties uz Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas sniegto informāciju medijiem, Nacionālais veselības dienests (NVD) vērš uzmanību, ka ģimenes ārstu prakses nevar sniegt pacientiem valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus kā maksas pakalpojumus. Turklāt ģimenes ārstu protesta laikā valsts apmaksātos pakalpojumus iedzīvotāji nepieciešamības gadījumā var saņemt arī pie dežūrārstiem.

Iepriekš minēto kārtību nosaka līgums, kuru ģimenes ārstu prakses noslēdz ar NVD, un atbilstoši kuram prakse saņem valsts finansējumu valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai. Līdz ar to šos pakalpojumus praksē nevar piedāvāt un sniegt kā maksas pakalpojumus.

Arī iedzīvotāji ir informējuši NVD un Veselības inspekciju par to, ka protesta akcijas laikā ģimenes ārstu praksēs tiek piedāvāti maksas pakalpojumi, turklāt to cenas ir atšķirīgas. Pārbaudot saņemto informāciju, secināts, ka daudzās ģimenes ārstu praksēs tiek piedāvāti maksas pakalpojumi, turklāt nav izveidots un publiski pieejams maksas pakalpojumu cenrādis, lai pacients varētu pārliecināties par pieprasītā maksājuma pamatotību. Pārbaužu rezultātā arīdzan secināts, ka protesta laikā ģimenes ārstu prakses mēdz būt slēgtas vai protestā piedalās arī prakses māsa vai ārsta palīgs.

Ja valsts apmaksāts pakalpojums ģimenes ārsta praksē tiek sniegts par maksu, pacientam ir tiesības vērsties Veselības inspekcijā ar iesniegumu un maksājumu apliecinošu dokumentu. Veselības inspekcija izskatīs konkrēto gadījumu un izvērtēs, vai ārstniecības iestādei ir jāatgriež pacientam veiktā maksājuma summa.

Iepriekš minētais attiecas arī profilaktisko pārbaužu veikšanu – valsts apmaksā ģimenes ārstu praksēm noteiktu profilaktisko pārbaužu veikšanu, tajā skaitā ikgadējo zarnu vēža skrīninga nodrošināšanu pacientiem vecumā no 50 līdz 74 gadiem. Līdz ar to šādus pakalpojumus nevar sniegt par maksu.

NVD atgādina, ka par valsts apmaksātu ģimenes ārsta apmeklējumu ir jāveic pacienta iemaksa 1,42 eiro apmērā*. Par šī maksājuma veikšanu ir jāsaņem čeks vai stingrās uzskaites kvīts.

Jāatzīmē, ka lielākā pacientu plūsma ģimenes ārstu protesta laikā veidojas pie dežūrārstiem ambulatorajos veselības centros – 65 % – savukārt slimnīcu uzņemšanas nodaļās vēršas vien 35 % gadījumos, kuros nepieciešama medicīniskā palīdzība ģimenes ārsta kompetences ietvaros. Protesta laikā šajās ārstniecības iestādēs vērsušies vidēji 307 pacienti dienā, līdz ar to daudzas ārstniecības iestādes nodrošināja pakalpojumu sniegšanu ikdienas režīmā.

Vienlaikus NVD atgādina par medicīniskās palīdzības saņemšanas iespējām protesta laikā. Rīgā un citās lielākajās Latvijas pilsētās valsts apmaksātu medicīnisko palīdzību primāri var saņemt pie dežūrārstiem. Akūtos gadījumos medicīnisko palīdzību iedzīvotājiem sniedz steidzamās medicīniskās palīdzības punktos (ārpus Rīgas) un slimnīcu uzņemšanas nodaļās. Dzīvībai kritiskos gadījumos jāzvana Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam – 113.

* Pacienta iemaksas neveic no pacienta iemaksām atbrīvotās iedzīvotāju grupas. Piemēram, bērni līdz 18 gadiem, I grupas invalīdi, trūcīgās personas (uzrādot atbilstošu izziņu) u.c. iedzīvotāju grupas.

 

Informāciju sagatavoja:

Evija Štālberga,

Nacionālā veselības dienesta

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālr.: 67045007, 28383970

Ieteikumi iedzīvotājiem pirms gaidāmās ģimenes ārstu protesta akcijas

29.06.2017


Ieteikumi iedzīvotājiem pirms gaidāmās ģimenes ārstu protesta akcijas

Ņemot vērā Latvijas ģimenes ārstu asociācijas pieteikto protesta akciju no šā gada 3. jūlija plkst. 12:00, Nacionālais veselības dienests (NVD) sniedz ieteikumus iedzīvotājiem situācijai, kad ģimenes ārsta praksē netiek nodrošinātas ārsta konsultācijas.  

Pacienti ar hroniskām slimībām tiek aicināti pārskatīt viņu rīcībā esošos medikamentus un nepieciešamības gadījumā jau šonedēļ vērsties pie savas ģimenes ārsta, lai saņemtu medikamentu receptes, ja to iegādei tādas ir nepieciešamas. Vienlaikus hronisko slimību pacienti, kuriem nepieciešama regulāra medikamentu lietošana, tiek aicināti pārrunāt ar ģimenes ārstu iespēju saņemt recepti medikamentu daudzumam, kas ir paredzēts līdz trīs mēnešus ilgam ārstēšanas kursam, kā to paredz normatīvie akti.*

Arī gadījumā, ja jau šobrīd ir zināms, ka būs nepieciešams pagarināt vai noslēgt darbnespējas lapu, ieteicams vērsties pie ģimenes ārsta līdz 3. jūlija plkst. 12:00. Tas attiecas arī uz pacientiem, kuriem tuvākajā laikā var būt nepieciešama izziņa par veselības stāvokli (piemēram, par bērna veselības stāvokli dalībai vasaras nometnē).

Vienlaikus iedzīvotājiem ir tiesības vērsties ģimenes ārsta praksē un lūgt izrakstu no savas pacienta ambulatorās medicīniskās kartes, kas ietver informāciju par pacienta slimību diagnozēm, alerģijām, lietotajiem medikamentiem un citu informāciju par pacienta veselības stāvokli un ārstēšanu. Izraksta uzrādīšana sniegs būtisku informāciju dežūrārstam vai citam speciālistam, pie kura pacients vērsīsies laikā, kad ģimenes ārsts nebūs pieejams. Izrakstu, norakstu un kopiju izsniegšana praksei jānodrošina triju darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.

 

Iedzīvotāji tiek arīdzan aicināti sazināties ar sava ģimenes ārsta praksi, lai noskaidrotu, vai ģimenes ārsts sniegs valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus pēc 3. jūlija plkst. 12:00.

NVD vērš uzmanību, ka arī laikā, kad nebūs pieejamas ģimenes ārstu konsultācijas, iedzīvotājiem tiks nodrošinātas daudzveidīgas medicīniskās palīdzības saņemšanas iespējas – dežūrārstu un pediatru, feldšerpunktu, steidzamās medicīniskās palīdzības punktu (traumpunktu), uzņemšanas nodaļu u.c. sniegtie pakalpojumi.

Detalizēta informācija par to, kur vērsties, ja nepieciešama medikamenta recepte, darbnespējas lapa, medicīniskā vai cita palīdzība, bet ģimenes ārsts nav pieejams, drīzumā būs pieejama NVD mājaslapā www.vmnvd.gov.lv un NVD profilos sociālajos tīklos Twitter un Facebook.                                                         

* Atbilstoši 2005. gada 8. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 175 ”Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi”.

Informāciju sagatavoja:                                                                         

Agnese Jasenoviča

Nacionālā veselības dienesta

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece

Tālr.: 67043787

Iedzīvotājus aicina veikt bezmaksas profilaktiskās veselības pārbaudes

24.05.2017


Nacionālais veselības dienests atgādina, ka iedzīvotājiem no valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksātas noteiktas profilaktiskās veselības pārbaudes un vakcinācija, kas sniedz iespēju uzraudzīt savu veselību, savlaicīgi pamanīt izmaiņas veselības stāvoklī un pasargāt sevi no saslimšanām. Vairāk informācijas šeit.

Transportēšanas pakalpojumi

25.04.2017


Salaspils veselības centrs piedāvā transportēšanas pakalpojumus.

Minimālā summa izbraukumam: 12.00 EUR.
►Pašlaik pakalpojums pieejams tikai sēdošiem klientiem

Cena par 1km: 0.50 EUR;
Cena par gaidīšanu: 5.00 EUR/ stundā;
Pavadoņa pakalpojums: 2.50 EUR/ stundā;
Cilvēka nešana līdz 80kg: 3.00 EUR (par stāvu)
Cilvēka nešana virs 80kg: 5.00 EUR (par stāvu)

Pieteikties reģistratūrā vai zvanot: 20011289; 20008038

Vairāk informācijas un fiksētās cenas šeit, kā arī sadaļā Cenrādis.

Optiskais koherences tomogrāfs

15.12.2016


SIA “Salaspils veselības centrs” 2016.g. decembrī Optiskās koherences tomogrāfu (OCT) oftalmoloģisku pacientu izmeklēšanai.

OCT izmanto diagnozes noteikšanā vai precizēšanā, slimības dinamikas un ārstēšanas efektivitātes izvērtēšanā. Izmeklējuma rezultātā iegūst tūlītēju tīklenes, redzes nerva, radzenes, priekšējās kameras kakta audu šķērsgriezuma analīzi ar augstu izšķirtspēju, kā arī tiek veikta tīklenes foto dokumentēšana. Oftalmologs izvērtē tīklenes virsmas īpatnības, struktūru, nervu šķiedru slāņa biezumu, veic redzes nerva strukturālu analīzi.

 Izmeklējums ir ātrs, nesāpīgs, bez kontakta ar acs virsmu, drošs veselībai, neatsverams agrīnas glaukomas un diabētiskas retinopātijas (tīklenes un tās asinsvadu izmaiņas) vai makulopātijas (tūska, asins izplūdums tīklenes centrālā daļā) diagnostikā.

Iespēja savlaicīgi un precīzi, kā arī mūsdienām atbilstoši uzstādīt diagnozi oftalmoloģijā bieži vien nozīmē redzes invaliditātes novēršanu, izvēloties piemērotāko ārstēšanas vai profilakses veidu.

 

Topošo māmiņu un jauno vecāku skola

14.09.2016


Vairāk informācijas šeit.
Nodarbības maksa: 1 eiro

Drošības festivāls "Droši uz skolu"

08.08.2016


Vairāk informācijas šeit.

Esiet laipni gaidīti jaunajā sāls istabā!

12.05.2015


Sāls terapija jeb haloterapija ir efektīva ārstēšanas metode, kas piemērota gan pieaugušajiem, gan bērniem. Sāls istabā it viss ir pārklāts ar Himalaju sāli (gan sienas, gan arī griesti un grīda), bet ar sāls aerosolu tiek uzturēta sāls migla. Īpašais mikroklimats iedarbojas uz cilvēka veselību, palīdzot ārstēt elpceļu, sirds asinsvadu un ādas slimības, kā arī mazinot spriedzi, depresiju un alerģiju. Pieteikties apmeklējumam var zvanot pa tālruni 67800750,67800751 vai 20011289.

Sāls istabas apmeklējums pieaugušajiem 4.00 EUR, pensionāriem un bērniem 2.00 EUR