Reģistratūras tālr.:
Mobilais tālr.:

Kontakti

SIA „ Salaspils veselības centrs”

Adrese: Lauku ielā 8, Salaspils, LV-2121

Reģistrācijas Nr.: 40003207873

Reģistratūras tālrunis: 67-800-750, 67-800-751; mob.tālr. 20-011-289.

Reģistratūras e-pasts: registratura@salaspilsvc.lv

 

Administrācija:

Valdes locekle tālrunis
67-800-740; 20-011-265.       e-pasts: spmed@salaspilsvc.lv

Galvenā grāmatvede tālrunis
67-800-741

Fakss
67-947-792

Administrācija strādā no 8.00 līdz 16.00, pārtraukums 12.00 – 13.00

Informācija par kontaktēšanās iespējām:

Dežūrārsta kabinets67-800-759Dienas stacionārs67-8007-42;
20-011-298
Fizikālas terap. kabinets67-800-744
Otolaringologs 67-800-745 Okulista kabinets 67-800-746 Ginekoloģijas kabinets 12 67-800-747
Radioloģijas+USG kabinets 67-800-748 Kardioloģijas kabinets 67-800-749 Ķirurģijas kabinets 67-800-752
Vingrošanās zāle 59 67-800-753 NMS laboratorija kabinets 67-800-754 Neirologa kabinets 2567-800-755
Veloergometrijas kabinets 67-800-757 Ginekoloģijas kabinets 26 67-800-758 Pēdas aprūpes kabinets 67-800-760
Vingrošanas zāle 7267-800-761Rehabilitācijas kabinets67-800-762  
SIA "Mēness aptieka"67-944-740 SIA "Stomatologs" 67-946-628

 


View Larger Map