Reģistratūras tālrunis:

67800750, 67800751

Reģistratūras tālrunis:

67800750

67800751

Mobilais tālrunis:

20011289

Rehabilitācijas tālrunis:

27044808

Sveicieni visām māsiņām Starptautiskajā Māsu dienā


sas profesija – tas ir dvēseles aicinājums, tā ir māksla mīlēt cilvēku un īpaša spēja atbalstīt, un dziedēt ikvienu, kas uz to gaida.

Latvijas māsu himna

Es stāvēšu uz zemes šīs ar plaukstām vērstām debesīs,

Pār tiem kam sāp, pār tiem, kas lūdz, lai gūtu cerību ikdienu.

Un mirdzot žēlsirdībā cēlā ar smaidu, nopūtu vai glāstu,

Es došu gaismu sadegot, pār tiem kam sāp, pār tiem kas lūdz.

Es esmu Māsa Latvijai un visos laikos līdzās tevīm būšu!

Es stāvēšu par dzīvu dvēseli un visu cilvēkmīlestību!

Es savu vārdu nesu cēli, tai vainagā ko dzīve pin,

Lai neaizmirstu to kas biju, kas esmu un kam jābūt vēl…

Lai Māsas vārds, skan visos laikos, kā svēta rinda dzīves grāmatā,

Un mirdz ar žēlsirdības gaismu ikdienu jaunā cerībā!

Es esmu Māsa Latvijai un visos laikos līdzās tevīm būšu!

Es stāvēšu par dzīvu dvēseli un visu cilvēkmīlestību!

 

Salaspils veselības centra administrācija