Reģistratūras tālr.:

67-800-750, 67-800-751

Reģistratūras tālr.:

67-800-750

67-800-751

Mobilais tālr.:

20-011-289

Rehabilitācijas tālr.:

27-044-808

Padoms


Ārpus ģimenes ārstu darba laika pacientus pieņem dežūrārsts

Darbdienās no plkst. 15.00 - 20.00. Sestdienās no plkst. 9.00 - 15.00

 

Pārējā laikā pacientiem neatliekamo palīdzību sniedz
neatliekamās palīdzības slimnīcu uzņemšanas nodaļas
(SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Hipokrāta ielā 2, Rīgā, tālr.: 67041001, 67041002),
jebkuru traumu gadījumā zvanīt 112 vai 113 !

Mājas vizītes dežūrārsts nodrošina tikai bērniem līdz 18 gadu
vecumam (bezmaksas), kā arī I grupas invalīdiem
un pacientiem vecākiem par 80 gadiem  EUR 2,85)
darbdienās no plkst. no 15.00- 20.00
Mājas vizīti var pieteikt katru darba dienu
no 15.00- 20.00 pa tālruni 67800759;
Transporta izdevumi par mājas vizīti atbilstoši
SIA ,,Salaspils veselības centrs” maksas pakalpojuma cenrādim.

Dežūrārsts sniedz palīdzību visiem iedzīvotajiem
ārstniecības iestādes darbības teritorijā neatkarīgi no tā, pie
kura ģimenes ārsta pacients ir piereģistrēts.