Reģistratūras tālr.:

67-800-750, 67-800-751

Reģistratūras tālr.:

67-800-750

67-800-751

Mobilais tālr.:

20-011-289

Rehabilitācijas tālr.:

27-044-808

Padoms


Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis 66016001

Lai iedzīvotājiem nodrošinātu iespējas ārpus ģimenes ārstu darba laika saņemt medicīniskas konsultācijas un izglītojošus padomus, kā rīkoties vienkāršu saslimšanu gadījumos, kuru risināšanai nav nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība.

Zvanot uz šo tālruņa numuru, medicīniskos padomus iedzīvotājiem latviešu, krievu un angļu valodā sniedz pieredzējuši ģimenes ārsti, ārsta palīgi un madicīnas māsas darba dienā no plkst.18.00 līdz plkst.8.00 no rīta, bet brīvdienās un svētku dienās visu diennakti.

Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis nav aizvietotājs ģimenes ārstam vai ārstam speciālistam, bet gan palīgs ārpus ģimenes ārsta darba laika. Ģimenes ārstu konsultatīvā tālruņa mediķi sniegs medicīniskus padomus vienkāršu saslimšanu gadījumos (paaugstināta temperatūra, galvassāpes, sasitumi, slikta pašsajūta u.t.t.). Var būt situācijas, kad bez ģimenes ārsta vai ārsta speciālista palīdzības zvanītāja problēmu nevar atrisināt, šādos gadījumos mediķi ieteiks pēc iespējas ātrāk doties pie ārsta vai arī pāradresēs  zvanu neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, ja personas sūdzības būs tādas, kas apdraud personas veselību vai dzīvību.

Zvanot uz Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni, zvanītājam vispirms jānorāda, vai veselībs problēmas skar pašu zvanītāju vai kādu citu personu, piemēram bērnu. Svarīgi izklāstīt savu problēmu, cik vien skaidri iespējams. Nedrīkst pārspīlēt savu veselības stāvokli. Nepieciešamības gadījumā jāatbild uz visiem mediķu jautājumiem. Pirms zvanīšanas vajadzētu apdomāt, kādi medikamenti un kādas devas ir lietotas (kas ir darīts, lai novērstu veselības problēmu). Ja zvanītājam ir ir temperatūra, vēlams to izmērīt.

Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis 66016001 nav paaugstinātas maksas tālrunis. Zvanot no fiksētā tālruņa vai mobīlā tālruņa, zvanītājs maksā atbilstoši sava operatora noteiktajiem tarifiem par zvaniem no fiksēto Rīgas diapazona numuru.