Reģistratūras tālr.:

67-800-750, 67-800-751

Reģistratūras tālr.:

67-800-750

67-800-751

Mobilais tālr.:

20-011-289

Rehabilitācijas tālr.:

27-044-808

Padoms


Pacienta iemaksas
·    Par apmeklējumu pie ģimenes ārsta - Ls 1,00 – EUR 1,42
·     Par ārsta - speciālista apmeklējumu un konsultāciju ambulatori - Ls 3,00 –EUR 4,27
·     Par ārstēšanos dienas stacionārā (par katru dienu) - Ls 5,00 – EUR 7,11
·     Par ambulatori un dienas stacionārā veiktajām operācijām - Ls 3,00 - EUR 4,27
Pacienta iemaksas par diagnostiskajiem izmeklējumiem  ambulatori un dienas stacionārā :
·     Elektrokardiogrāfiskie izmeklējumi - Ls 1,00  - EUR 1,42
·     Sirds neinvazīvie funkcionālie izmeklējumi - Ls 3,00 – EUR 4,27  
·     Galvas un ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu funkcionālie izmeklējumi-Ls 3,00 - EUR 4,27  
·     Neiroelektrofizioloģiskie izmeklējumi - Ls 3,00 - EUR 4,27  
·     Funkcionālie kuņģa–zarnu trakta izmeklējumi - Ls 3,00 - EUR 4,27  
·     Endoskopiskie izmeklējumi - Ls 5,00 - EUR 7,11  
·     Ultrasonogrāfiskie izmeklējumi - Ls 3,00 - EUR 4,27    
·     Rentgenoloģiskie izmeklējumi bez kontrastvielas - Ls 2,00-  EUR 2,85 , ar kontrastvielu - Ls 7,00 - EUR 9,96    
·     Radionuklīdā diagnostika - Ls 3,00 - EUR 4,27  
·     Datortomogrāfiskie izmeklējumi bez intravenozas kontrastvielas – Ls 10,00 - EUR 14,23 , ar intravenozu kontrastvielu - Ls 15,00 – EUR 21,34  
·     Kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi bez kontrastvielas - Ls 20,00 - EUR 28,46 , ar intravenozu kontrastvielu - Ls 25,00 - EUR 35,57   
Atceries! Veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacienta iemaksu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu!
* Minēti biežāk izmantojamie izmeklējumi. Citi izmeklējumi un sīkāka informācija par izmeklējumu (manipulāciju) nosaukumiem MK noteikumu Nr. 1046 2.pielikumā
 
 Svarīgi ievērot!
·        Kopējā pacienta iemaksu summa, ko maksā pacients par katru ārstēšanās gadījumu slimnīcā nedrīkst pārsniegt Ls 250,00 – EUR 355,72.
·        Pacienta iemaksu kopējā summa vienā kalendārā gada laikā nevar pārsniegt Ls 400,00 – EUR 569,15.  
·       Ārstniecības iestādēs no pacienta var iekasēt līdz maksājumu ne vairāk kā Ls 30,00 – EUR 42,69 par vienā stacionēšanas reizē operāciju zālē veiktajām ķirurģiskajām manipulācijām.
·        Līdz maksājumu neiekasē no pacienta iemaksām atbrīvotajām kategorijām.
·        Pacients par slimnīcā saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem var norēķināties 15 dienu laikā vai citā laikā, ka par to ir panākta rakstiska vienošanās ar ārstniecības iestādi.
·        Saņemot valsts apmaksātu ārstēšanu, neviens maksājums, izņemot pacienta iemaksu un līdz maksājumu, nevar būt obligāts.
·        Veicot maksājumus, pieprasiet maksājumu apliecinošu dokumentu (kases čeku vai stingrās uzskaites kvīti)!