Reģistratūras tālr.:

67-800-750, 67-800-751

Reģistratūras tālr.:

67-800-750

67-800-751

Mobilais tālr.:

20-011-289

Rehabilitācijas tālr.:

27-044-808

Padoms


Kā saņemt valsts garantēto veselības aprūpi?

 

Latvijā valsts garantēto veselības aprūpi saņem:

Veselības aprūpi Latvijā nodrošina no valsts budžeta līdzekļiem un pacienta maksājuma  - pacienta iemaksas un līdz maksājuma:

Kas jāatceras, lai saņemtu valsts garantēto veselības aprūpi

  1. Jābūt reģistrētam pie ģimenes ārsta.
  2. Ja neesiet reģistrējies, jāvēršas pie ģimenes ārsta, kurš ir līgumattiecībās ar Veselības norēķinu centru un kura pamatdarbības teritorijā ietilpst Jūsu dzīvesvieta. 

Ja vēlaties saņemt valsts garantēto ārstēšanos, maksājot tikai pacienta iemaksas, jums jānoskaidro, vai jūsu izvēlētais ārsts vai ārstniecības iestāde sniedz valsts apmaksātu ārstēšanu. Par to, ir vai nav ārstam līgums ar valsti, var uzzināt Veselības norēķinu centra mājaslapā www.vnc.gov.lv sadaļā „Iedzīvotājiem”. Līgumiestāžu saraksts. Sīkāku informāciju iespējams saņemt, zvanot uz Veselības norēķinu centra bezmaksas tālruni 80001234.

Ja valsts to nefinansē, tad tas ir maksas pakalpojums. Katrā ārstniecības iestādē pieejams maksas pakalpojumu cenrādis.

Lai saņemtu  ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus - speciālistu konsultācijas, diagnostiskos izmeklējumus, dienas stacionāra pakalpojumus - Jums jābūt ģimenes ārsta vai ārsta-speciālista nosūtījumam. 

Tad par vizīti pie valsts apmaksāta speciālista vai par izmeklējumu būs jāmaksā tikai valsts noteiktā pacienta iemaksa - Ls 3 ( EUR  4.27). Vienas saslimšanas laikā, vairākas reizes ejot pie viena speciālista, atkārtots ģimenes ārsta nosūtījums nav nepieciešams. Ja ir nosūtījums, var vērsties jebkurā ārstniecības iestādē, kura sniedz valsts apmaksātu ārstēšanu.

To, kā pieteikties uz ārstu speciālistu konsultācijām vai izmeklējumiem, jautājiet ģimenes ārstam. Viņš arī paskaidros, ka, iespējams, šāda konsultācija vai pakalpojums tiks sniegts rindas kārtībā. Ja pacientam piedāvā šo pakalpojumu saņemt bez rindas un par maksu, viņam jānoformē rakstisks atteikums, ka viņš nevēlas gaidīt rindā un labprātīgi piekrīt maksas pakalpojumam.

Ģimenes ārsta nosūtījums nav nepieciešams pie šādiem speciālistiem:

Pie šiem speciālistiem ar attiecīgajām diagnozēm var iet bez pacienta ģimenes ārsta nosūtījuma, maksājot pacienta iemaksu - 3 latus ( EUR 4.27).

Pie pārējiem speciālistiem, lai par konsultāciju maksātu tikai pacienta iemaksu trīs latus, vajadzīgs ģimenes ārsta nosūtījums. Bez nosūtījuma tas būs maksas pakalpojums.

Bērni līdz 18 gadu vecumam bez nosūtījuma un bez maksas var apmeklēt zobārstu, kurš ir līgumattiecībās ar Veselības norēķinu centru.

Gan ģimenes ārsts, gan ārsts speciālists pacientu var nosūtīt uz diagnostiskajiem izmeklējumiem un turpmāku valsts apmaksātu ārstēšanu. Ir atsevišķi izmeklējumi, uz kuriem var nosūtīt tikai speciālisti, piemēram, magnētiskā rezonanse. Ja uz šo izmeklējumu sūta ģimenes ārsts - tad tas ir maksas pakalpojums.

Informācija par rindu garumu plānveida ambulatoro izmeklējumu un speciālistu konsultāciju saņemšanai, kā arī plānveida ārstniecībai slimnīcās:

Katra ārstniecības iestāde ar Veselības norēķinu centru ir noslēgusi līgumu, kurā ir noteikts pacientu skaits mēnesī, par kuru izmantotajiem pakalpojumiem valsts ir apņēmusies samaksāt. Veselības norēķinu centrs pakalpojuma cenu sedz daļēji, bet atlikušo starpību sedz pacients ar pacienta iemaksas veikšanu. Tas nozīmē, ka ārstniecības iestāde mēnesī par pacienta iemaksām var pieņemt tikai noteiktu skaitu pacientu.

Ja pacientu skaits ir lielāks, tie tiek pierakstīti uz nākamo mēnesi un automātiski veidojas rinda uz pakalpojumu.

Ja cilvēks nevēlas gaidīt, viņam par pakalpojumu jāmaksā pašam. Informācija par rindu garumu plānveida ambulatoro izmeklējumu un speciālistu konsultāciju saņemšanai, kā arī plānveida ārstniecībai slimnīcās atrodama Veselības norēķinu centra mājaslapā www.vnc.gov.lv sadaļā Iedzīvotājiem. Informāciju iespējams saņemt arī, zvanot pa bezmaksas tālruni 80001234.