Reģistratūras tālr.:

67-800-750, 67-800-751

Reģistratūras tālr.:

67-800-750

67-800-751

Mobilais tālr.:

20-011-289

Rehabilitācijas tālr.:

27-044-808

Padoms


ŠĀDUS PAKALPOJUMUS NEAPMAKSĀ

NO VALSTS BUDŽETA:

1. Veselības aprūpes pakalpojumus, ja pacientam nav līgumattiecībās ar Veselības norēķinu centra esoša ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījuma. Bez ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījuma par valsts budžeta līdzekļiem var saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību vai konsultācijas pie tiešās pieejamības speciālistiem. 

2. Ortodontisko ārstēšanu (izņemot pirmreizēju konsultāciju bērniem vecumā līdz 18 gadiem un iedzimtu sejas–žokļu šķeltņu gadījumos personai vecumā līdz 22 gadiem), par silantu lietošanu, par zobārstniecības palīdzību personām, kas vecākas par 18 gadiem, kā arī par zobu protezēšanu (Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma noteiktajām personām izdevumus par zobārstniecības palīdzību sedz 50 % apmērā, bet izdevumus par zobu protezēšanu ar izņemamām plastmasas protēzēm – pilnā apmērā);

3. Ambulatori veicamās injekcijas ādā, zemādā, intramuskulāri un intravenozi (izņemot gadījumus, ja sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību vai veselības aprūpi dienas stacionārā un medicīnisko palīdzību onkoloģiskiem slimniekiem, cukura diabēta slimniekiem, slimniekiem ar psihiskām slimībām, bērniem vecumā līdz 18 gadiem, tuberkulozes slimniekiem, grūtniecēm un sievietēm pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, hemofilijas slimniekiem, perniciozās anēmijas slimniekiem, pacientiem, kas saņem mājas aprūpi, un pacientiem, kas saņem mājās ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju);

4. Pirmreizēji medicīniski profilaktiskos pasākumus, kas nepieciešami, stājoties darbā, kā arī obligātās veselības pārbaudes, ja mainās darba vides faktori;

5. Periodiskās medicīniskās apskates, kas nepieciešamas darba apstākļu un darba specifikas dēļ;

6. Legālus abortus (izņemot abortus medicīnisku indikāciju dēļ);

7. Cilmes šūnu bankas un spermas donoru bankas uzturēšanu, mākslīgo insemināciju, in vitro fertilizāciju;

8. Tādus pašus vai informatīvi līdzvērtīgus izmeklējumus slimnīcā, kuri atkārtoti veikti mēneša laikā no dienas, kad veikts izmeklējums ar ģimenes ārsta nosūtījumu (izņemot gadījumus, ja pacientam sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību);

9. Seksoloģisko ārstēšanu un dzimuma maiņu;

10. Ārstnieciskās palīdzības nodrošināšanu publiskos pasākumos

11. Kosmetoloģiskos pakalpojumus un estētiski ķirurģiskās operācijas;

12. Homeopātisko ārstēšanu;

13. Redzes asumu koriģējošu optikas izstrādājumu izrakstīšanu un iegādi, izņemot briļļu lēcas, briļļu ietvarus un kontaktlēcas bērniem, kuriem diagnosticēta augstas pakāpes iedzimta miopija (virs 5,0 Dsph), augstas pakāpes hipermetropija (virs 4,0 Dsph), augstas pakāpes astigmātisms (virs 1,0 D), augstas pakāpes anizometropija (virs 2,0 D), afakija iedzimtu kataraktu gadījumos vai afakija iegūtu kataraktu gadījumos vienai vai abām acīm, iegūta tuvredzība virs 7,0 Dsph, keratokonuss, akomodācijas šķielēšana, parēze – bifokālāsbriļļu lēcas, albīnisms, ar objektīvām izmeklēšanas metodēm pierādīta iedzimta tīklenes distrofija ar fotofobiju – fotohromās briļļu lēcas, radzenes rētas, apduļķojumi – kosmētisko kontaktlēcu protēzes, III-IV pakāpes vājredzība neatkarīgi no refrakcijas anomālijas pakāpes;

14. Dzirdes aparātu (izņemot dzirdes implantus bērniem) iegādi;

15. Psihoterapeitisko un psiholoģisko palīdzību (izņemot palīdzību psihiatriskā profila nodaļās vai specializētās slimnīcās, ārstēšanos alkoholaun narkotisko vielu atkarības rehabilitācijas programmā un ambulatorās paliatīvās aprūpes nodrošināšanā bērniem);

16. Vakcināciju (izņemot pasīvo imūnterapiju un vakcinācijas kalendārā noteiktās vakcinācijas, vakcināciju pret gripu atbilstoši normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību);

17. Profilaktiskās un citas medicīniskās apskates (izņemot „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtības’’ noteikumu 5.pielikumā minētās profilaktiskās apskates); 

18. Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes noteikšanu (izņemot gadījumus, ja tā nepieciešama ārstnieciskā procesa nodrošināšanai);

19. Tādu pacientu stacionāru ārstēšanu, kuru slimību vai traumu var ārstēt ambulatori;

20. Speciālistu un stacionāro ārstniecības iestāžu sniegto veselības aprūpes pakalpojumu, ja pacients rakstiski atsakās no gaidīšanas uz plānveida veselības aprūpes pakalpojumu un pats vai trešā persona veic maksājumus par attiecīgo veselības aprūpes pakalpojumu;

21. Ārstēšanu, izmantojot netradicionālās medicīnas metodes;

22. Orgānu un audu transplantāciju (izņemot asinis un to preparātus, nieres, autologās perifērisko asiņu cilmes un alogēnās asiņu cilmes šūnas, tai skaitā donora meklēšanu, kaulus un saistaudus, fasciju, ādu, cīpslas, skrimšļ­audus, sirds vārstuļus, radzenes un aknu transplantāciju bērniem);

23. Speciālistu mājas vizīti (izņemot psihiatra mājas vizītes pie psihiatriskiem slimniekiem pēc psihiatra izvēles un mājas vizītes pie pacientiem, kuriem nepieciešama ilgstoša plaušu mākslīgā ventilācija); 

24. Ģimenes ārsta mājas vizīti, izņemot vizītes pie:

24.1. bērniem vecumā līdz 18 gadiem;

24.2. I grupas invalīdiem;

24.3. personām, kas vecākas par 80 gadiem;

24.4. personām, kurām nepieciešama paliatīvā aprūpe (noteiktu diagnožu gadījumos)

24.5. mājas apstākļos mirušām personām, lai apliecinātu nāves faktu;

24.6. pacientiem, kuriem nepieciešama ilgstoša plaušu mākslīgā ventilācija;

24.7. personām, kas saņem mājas aprūpi atbilstoši normatīvajiem aktiem;

24.8. personām ar gripas saslimšanu gripas epidemijas laika.

25. Ambulatori veiktos laboratoriskos izmeklējumus (izņemot „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtības’’ noteikumu 6.pielikumā minētos izmeklējumus, kā arī bērniem nepieciešamos laboratoriskos izmeklējumus, kuru nepieciešamība ir apstiprināta ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" konsilija atzinumu un kuri atbilst šo noteikumu 188.2. un 188.3.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, to saņemšanai citās Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk - ES, EEZ) dalībvalstīs vai Šveices Konfederācijā (turpmāk - Šveice));

26. Konsultācijas, klīniskos un paraklīniskos diagnosticējošos izmeklējumus, kurus pēc tiesu medicīnas eksperta norīkojuma izdara prettiesiskos nodarījumos cietušajām personām. Samaksu par minētajiem veselības aprūpes pakalpojumiem veic tiesu medicīnas ekspertīzes pieprasītājs;

27. Medicīnisko rehabilitāciju, izņemot:

27.1. ar fizikālas un rehabilitācijas medicīnas ārsta nosūtījumu, ja medicīnisko rehabilitāciju sniedz atbilstoši normatīvajiem aktiem (skatīt noteikumu Nr.1046 IV1 nodaļu);

27.2. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personām saskaņā ar Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumu;

27.3. pacientiem, kuriem nepieciešama ilgstoša plaušu mākslīgā ventilācija;

27.4.ar ģimenes ārsta vai cita speciālista nosūtījumu, saņemot fizikālas un rehabilitācijas medicīnas ārsta vai rehabilitologa, ka ari funkcionālā speciālista konsultāciju.

28. Veselības aprūpes pakalpojumus, kurus sniegušas ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas, kurām nav līgumattiecību ar Veselības norēķinu centru;

29. Ārstēšanos sanatorijās un kūrortos;

30. Pozitronu emisijas tomogrāfijas izmeklējumus;

31. Mākslas terapijas speciālista sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus (izņemot, multiprofesionālās komandas sniegtos rehabilitācijas pakalpojumus);

32. Sporta ārsta sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus, izņemot Sporta medicīnas valsts aģentūras vai tās tiesību un saistību pārņēmēja sniegtos sporta medicīnas pakalpojumus bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi (ja bērni papildus pirmsskolas, pamatizglītības vai vidējās izglītības programmu apguvei apmeklē sporta treniņus (nodarbības) sporta izglītības iestādēs, sporta klubos vai sporta federācijās un nepiedalās sporta sacensībās). 

33. Ķirurģisko palīdzību (izņemot ambulatori sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus, dienas stacionāra sniegto ķirurģisko palīdzību, neatliekamas medicīniskās palīdzības gadījumus, ķirurģisko palīdzību bērniem, ķirurģisko ārstēšanu iekaisīgo zarnu slimību gadījumos, hormonāli aktīvo endokrīno dziedzeru ķirurģisko ārstēšanu un ķirurģisko palīdzību šo noteikumu 22.pielikuma 2.punkta

noradītājas veselības aprūpes pakalpojumu programmas);

34. Veselības aprūpes pakalpojumus traumatoloģijā un ortopēdijā, izņemot:

34.1. neatliekamo palīdzību traumu gadījumos;

34.2. traumu seku, kaulu un locītavu saslimšanu ārstēšanu ar traumatologu – ortopēdu konsilija atzinumu;

34.3. osteomielītu, strutaino artrītu un mīksto audu iekaisumu ārstēšanu, tai skaita mugurkaula ķirurģiju;

34.4. endoprotezēšanas operācijas;

34.5. onkoloģisko saslimšanu kaulos un mīkstajos audos ārstēšanu;

34.6. nerekonstruktīvas endoskopiskas operācijas (neapmaksā operācijas ar implantu

pielietošanu);

34.7. atkārtotas mugurkaula operācijas, ja recidīvs notiek gada laika no operācijas veikšanas brīža vai ja ir mugurkaula ķirurģijas konsilija atzinums;

34.8. mugurkaula distrofiski deģeneratīvu saslimšanu ārstēšanu (ar muguras smadzeņu vai zirgastes kompresijas simptomātiku; ar progresējošu mugurkaula deformāciju ar mugurkaula ķirurģijas konsilija atzinumu);

35. Ārējo dzimumorgānu, maksts, dzemdes kakla plastiskām operācijas, noslīdējumu korekciju (izņemot totālu dzemdes prolapsu);

36. Dzimumorgānu iedzimtu anomāliju korekciju (izņemot korekciju bērniem);

37. Konservatīvu miomektomiju pacientēm bez klīniskām izpausmēm (asiņošana, blakusorgānu darbības traucējumi);

38. Diagnostisku histeroskopiju neauglības cēloņu noteikšanai; 

39. Urīna nesaturēšanas operācijas, ja nav veikti urodinamiskie izmeklējumi, kas apstiprina stresa vai jaukta tipa inkontinenci;

40. Plānveida vizuālās diagnostikas izmeklējumus, ja tie ir veikti pacientiem ar diagnozēm, kuras norādītas šo noteikumu 41.pielikumā.

41. Plānveida diagnostiskos izmeklējumus neiroloģijā, ja tie nav veikti pacientiem ar diagnozēm, kuras norādītas šo noteikumu 41.pielikumā.