Reģistratūras tālrunis:

67800750, 67800751

Reģistratūras tālrunis:

67800750

67800751

Mobilais tālrunis:

20011289

Rehabilitācijas tālrunis:

27044808

Biežāk uzdotie jautājumi


Kur zvanīt, ja esmu slims? Kur saņemt medicīnisko palīdzību?

Dzīvībai kritiskos gadījumos jāzvana Neatliekamās medicīniskas palīdzības dienestam  - 113.

Nelielu traumu, pēkšņu saslimšanu un hronisku slimību saasinājuma gadījumos aicinām vērsties pie ģimenes ārsta vai feldšera.

Gadījumos, kad apmeklēt ģimenes ārstu nav iespējams (ārpus ģimenes ārsta darba laika), bet veselības stāvoklis neļauj gaidīt, aicinām:

 • zvanīt uz Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001 (plkst.17.00 - 8.00; brīvdienās un svētkos – visu diennakti) konsultācijai vienkāršas saslimšanas gadījumā; 
 • vērsties pie dežūrārsta ārstniecības iestādē savā teritorijā (neatkarīgi no tā, pie kura ģimenes ārsta esat reģistrēts) - Salaspilī, Lauku ielā 8, darba dienās 15.00-20.00 sestdienās 8.00-15.00;
 • doties uz steidzamās medicīniskās palīdzības punktu; 
 • vērsties slimnīcas uzņemšanas nodaļā.

Ja nepieciešams saņemt plānveida medicīnisko palīdzību, pacienta veselības stāvokli izvērtēs ģimenes ārsts (tai skaitā pacientu var nosūtīt izmeklējumu veikšanai vai speciālistu konsultāciju saņemšanai) vai speciālists un izsniegs nosūtījumu ambulatoru pakalpojumu (piemēram, izmeklējumu) vai medicīniskās palīdzības saņemšanai slimnīcā.

Lai ambulatori saņemtu speciālistu konsultācijas, veiktu diagnostiskos izmeklējumus vai saņemtu citus valsts apmaksātus ambulatoros medicīnas pakalpojumus, pacientam jāvēršas ambulatorajās ārstniecības iestādēs, kurās piedāvā valsts apmaksātus pakalpojumus. Lai saņemtu veselības aprūpes pakalpojumus slimnīcās, pacientam jāvēršas ārstniecības iestādēs, kurās nodrošināti valsts apmaksāti veselības aprūpes pakalpojumi stacionārā.

 

Ko nozīmē maksas pakalpojums?

Maksas pakalpojums medicīnas aprūpē nozīmē, ka pacients pats sedz visu medicīniskā paklpojuma cenas samaksu.

Šo cenu nosaka veselības iestāde, kurā pacients ārstējas.

Maksas pakalpojumus var segt arī ar apdošināšanas polisēm. Katrai apdrošināšanas kompānijai un polises veidam ir dažādi noteikumi, kā un cik lielā mērā pakalpojums tiks apmaksāts.

Ko nozīmē pacienta iemaksa?

Pacienta iemaksa - valsts apmaksāts pakalpojums, kur pacients piedalās ar līdzmaksājumu. Tās apmēru nosaka valsts un tā ir vienāda visās Latvijas ambulatorajās ārstniecības iestādēs.

Kuras pacientu grupas atbrīvotas no pacienta iemaksas?

No pacientu iemaksas atbrīvotas šādas iedzīvotāju grupas:

 • vērni vecumā līdz 18 gadiem;
 • grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, (ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi);
 • politiski represētās personas;
 • Nacionālās pretošanās kustības dalīb­nie­ki:
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušās personas, kā arī tās seku likvidācijā cietušās personas;
 • Pirmās grupas invalīdi;
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki;
 • trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu;
 • tuberkulozes slimnieki un pacienti, kuriem veic izmeklējumus tuber­kulozes noteikšanai;
 • psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;
 • pacienti, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā;
 • personas, kuras saņem veselības aprūpes pakalpojumus Ministru kabineta noteikumu Nr.555 3.pielikumā minēto infekcijas slimību gadījumos;
 • pacienti, saņemot ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos;
 • orgānu donori;
 • personas, kuras saņem veselības aprūpi mājās vai paliatīvo veselības aprūpi stacionārajās ārstniecības iestādēs paliatīvās aprūpes pakalpojumu programmā, kā arī paliatīvo veselības aprūpi, ko sniedz ģimenes ārsts mājas vizītes laikā;
 • personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatlie­kamās medicīniskās palīdzības (ātrās palīdzības) brigādes;
 • personas, kuras saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kas reģistrētas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, ārstniecības iestādē uzrādot dokumentu, kas apliecina minēto faktu;
 • visi iedzīvotāji, kuriem veic profilaktiskās apskates un izmeklē­jumus (bērnu profilaktiskā veselības aprūpe, vēža profilakse) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • visi iedzīvotāji, kuriem veic vakcināciju vakcinācijas kalendāra ietvaros, pasīvo imūnterapiju, kā arī vakcināciju pret gripu atbilstoši noteikumiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību;
 • ja viena kalendārā gada laikā veiktās pacientu iemaksas sasniegušas 569,15 eiro un pacients, uzrādot maksājumus apliecinošus dokumentus, ir saņēmis atbrīvojumu kādā no Nacionālā veselības dienesta teritoriālajām nodaļām.

Kādos gadījumos nepieciešams ģimenes ārsta nosūtījums?

 • Lai saņemtu valsts apmaksātu ārsta speciālista konsultāciju vai diagnostisko izmeklēšanu, maksājot valstī noteikto pacienta iemaksu, nepieciešams ģimenes ārsta vai ārsta speciālista nosūtījums.
 • Pacientiem svarīgi zināt, ka uz konsultāciju pie speciālista vai uz diagnostiskajiem izmeklējumiem var nosūtīt gan ģimenes ārsts, gan ārsts speciālists.
 • Apmeklējot ārstu speciālistu vairākas reizes vienas slimošanas laikā, atkārtots ģimenes ārsta nosūtījums nav nepieciešams.
 • Pacients ar ārsta nosūtījumu diagnostiskajai izmeklēšanai vai speciālista konsultācijai var saņemt nozīmēto pakalpojumu jebkurā ārstniecības iestādē Latvijā, kurā šie pakalpojumi tiek sniegti no valsts finansētiem līdzekļiem.

Pie kuriem speciālistiem var vērsties bez ģimenes ārsta nosūtījuma?

Latvijā pastāv tiešās pieejamības speciālsti, pie kuriem var vērsties bez ģimenes ārsta nosūtījuma, maksājot pacienta iemaksu:

 • pie ginekologa;
 • oftalmologa;
 • bērnu ķirurga;
 • pediatra;
 • psihiatra vai bērnu psihiatra, ja pacients slimo ar psihisku slimību;
 • pie pneimonologa, ja pacients slimo ar tuberkulozi;
 • pie dermatovenerologa, ja pacienta slimo ar seksuāli transmisīvām slimībām;
 • endokrinologa, ja pacients slimo ar cukura diabētu;
 • pie onkologa, onkologa ķīmijterapeita, ja pacients slimo ar onkoloģisku slimību;
 • infektologa, ja pacients slimo ar humānā imūndeficīta vīrusa infekciju;
 • pie narkologa, ja pacients slimo ar alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarību.