Reģistratūras tālrunis:

67800750, 67800751

Reģistratūras tālrunis:

67800750

67800751

Mobilais tālrunis:

20011289

Rehabilitācijas tālrunis:

27044808

Aprūpe mājās


Kopš 2017.gada SIA "Salaspils veselības centrs" sniedz pakalpojumu „Sociālā aprūpe mājās” Salaspils novada iedzīvotājiem.

Šis pakalpojums nepieciešams cilvēkiem dažādu iemeslu dēļ, bet visam pamatā ir dažāda līmeņa grūtības personīgajā aprūpē un savu pamatvajadzību apmierināšanā. Bieži klientu grūtības ir ilgstošas, bet citi tikai īslaicīgi nespēj sevi aprūpēt dažādu ierobežojumu dēļ, tāpēc kvalitātīvs sociālās aprūpes mājās pakalpojums visiem mūsu klientiem ir liels atbalsts ikdienas dzīvē.

Pakalpojuma mērķis - nodrošināt sociālās aprūpes mājās pakalpojumu Salaspils novada iedzīvotājiem, kuriem ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ.

Pakalpojuma uzdevums - veicot sociālās aprūpes mājās pakalpojumu, nodrošināt klientiem pamatvajadzību apmierināšanu, sniegt palīdzību un atbalstu viņu ikdienā, veicināt klienta sociālo neatkarību, paaugstināt viņa dzīves kvalitāti dzīvojot ierastajā vidē (mājās).

Pakalpojuma iespējas:

Pakalpojums tiek sniegts:

Pakalpojuma cena: