Reģistratūras tālr.:

67-800-750, 67-800-751

Reģistratūras tālr.:

67-800-750

67-800-751

Mobilais tālr.:

20-011-289

Rehabilitācijas tālr.:

27-044-808

Veselības centrs

10.11.1975. Salaspils ambulanci pārdēvē par Salaspils lauku poliklīniku 1976.gada 1.februārī jaunuzceltajā ēkā uzsāk darbu Salaspils lauku poliklīnika, galvenā ārsta Osvalda Gasjuna vadībā, kurš no 16.08.1971. bija arī Salaspils ambulances galvenais ārsts. Poliklīnika šajā laikā atrodas Veselības Aizsardzības Ministrijas Rīgas rajona Padomes pakļautībā.

Salaspils lauku poliklīnika 1992.gada 23.septembrī tika nodota Salaspils pilsētas domes pakļautībā, no 23.09.1992. galvenais ārsts bija Mārtiņš Rempe.

1994.gada 29.augustā tiek mainīts statuss - Salaspils pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmums "Salaspils poliklīnika", kuras darbības laikā līdz juridiskā statusa maiņai, 2002. gadā vadīja galvenie ārsti:

2002. gada 14. augustā ar Salaspils pilsētas domes lēmumu tiek nodibināta SIA "Salaspils poliklīnika", par kuras rīkotājdirektori iecelta Vita Upmane.

Poliklīnikai iegūstot jaunu juridisko statusu tiek piesaistīti medicīnas speciālisti, kas līdz šim Salaspils pilsētā (ar lauku teritoriju ~22 tūkstoši iedzīvotāju), nav bijuši pieejami.

2005.gada 19.maijā ir mainīts poliklinīkas nosaukums no SIA “Salaspils poliklīnika” uz SIA “Salaspils veselības centrs”.